Μέλη ΔΕΠ


Συμμετέχοντες Εκπαιδευτικοί

 • Βασίλειος Κρανάς (Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Ζωσιμαίας Σχολής, Βιολόγος, ΠΕ04.04)
 • Ιωάννα Νείλα (Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Ζωσιμαίας Σχολής, Βιολόγος, ΠΕ04.04)
 • Μαρία Καραγεώργου (4ο Γυμνάσιο Ιωαννίνων, Βιολόγος, ΠΕ04.04)

Μεταπτυχιακοί Φοιτητές – Υποψήφιοι Διδάκτορες

 • Αθηνά Κούτσιανου (τμήμα ΠΤΔΕ)
 • Αθηνά Παπαδοπούλου (τμήμα ΒΕΤ)
 • Μιχαέλα Πατήλα (τμήμα ΒΕΤ)
 • Γεώργιος Ορφανάκης (τμήμα ΒΕΤ)
 • Χαρά Χορμόβα (τμήμα ΠΤΔΕ)

Εξωτερικοί Συνεργάτες

 • Δρ. Κατερίνα Βαρέλη (Ε.ΔΙ.Π του Τμήματος ΒΕΤ)
 • Δρ. Γεώργιος Ζαχαρής (Συνεργάτης Προγραμμάτων, ΠΤΔΕ)
 • Δρ. Στυλιανή Ζευγίτη (Συνεργάτης Προγραμμάτων, ΠΤΔΕ)
 • Μαριλένα Ζώη (Συνεργάτης Προγραμμάτων, ΠΤΔΕ)
 • Δρ. Ιωάννης Παυλίδης (Τμήμα ΒΕΤ)
 • Δρ. Αγγελική Πολύδερα (Ε.ΔΙ.Π του Τμήματος ΒΕΤ)

Δημιουργός σκίτσων

 • Κωνσταντίνος Σκεντερίδης