Εργαστηριακές Ασκήσεις Γ΄ Γυμνασίου

 

Εργαστηριακή Άσκηση C1

“Παρατήρηση φυτικών και ζωικών ιστών σε μικροσκόπιο”

Η συγκεκριμένη εργαστηριακή άσκηση είναι απλή και αποσκοπεί στην σύνδεση της θεωρητικής γνώσης που λαμβάνουν οι μαθητές στη σχολική αίθουσα με την παρατήρηση πραγματικών δειγμάτων ιστών. Οι μαθητές θα μπορέσουν να παρατηρήσουν τα κύτταρα από έτοιμα εμβαπτυσμένα δείγματα, αλλά και να δημιουργήσουν δείγματα μόνοι τους από φυτικούς ιστούς και να χρωματίσουν τα κύτταρα με ειδικές χρωστικές, ώστε να μπορούν να αναγνωρίσουν τα οργανίδια και τα υποκυτταρικά διαμερίσματα.

Προτείνεται να γίνει στο σχολικό εργαστήριο, σε νωπό φυτικό παρασκεύασμα ή σε έτοιμα παρασκευάσματα από φυτικούς και ζωϊκούς ιστούς. Έτσι οι μαθητές θα αποκτήσουν μια στοιχειώδη εξοικείωση με τον εργαστηριακό εξοπλισμό.


 Εργαστηριακή Άσκηση C2

“Απομόνωση DNA από μπανάνα”

Στη συγκεκριμένη εργασία οι μαθητές θα εξοικειωθούν στο σχολικό εργαστήριο με την απομόνωση του γενετικού υλικού (DNA) από φρούτα ή λαχανικά, με τη χρήση απλών οικιακών συσκευών και αναλώσιμων. Οι μαθητές θα μπορέσουν να παρατηρήσουν μακροσκοπικά τα μόρια του DNA, τα οποία μέσα στα κύτταρα πακετάρονται στον πυρήνα σε δομές έως ελάχιστων μικρομέτρων.


Εργαστηριακή Άσκηση C3

“Μικροσκοπική παρατήρηση κυττάρων”

Προτείνεται να γίνει στο Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, σε νωπό φυτικό παρασκεύασμα ή σε έτοιμα παρασκευάσματα από φυτικούς και ζωικούς ιστούς, καθώς και παρατήρηση (έστω και μακροσκοπική) καλλιεργειών μικροοργανισμών, αναπτυγμένων σε τρυβλία.  Συγχρόνως θα μπορούσε να γίνει μια σύντομη παρουσίαση κάποιων εργαστηρίων, εργαστηριακών οργάνων και τεχνικών (όπως της τεχνικής PCR και των Βιοαντιδραστήρων). Οι μαθητές θα γνωρίσουν ένα πραγματικό εργαστήριο Βιολογίας και θα παρατηρήσουν μικροοργανισμούς, εμπειρίες πρωτόγνωρες για την ηλικία τους.


Εργαστηριακή Άσκηση C4

“Ηλεκτροφόρηση DNA”

Η άσκηση αυτή θα μπορούσε να γίνει στα Εργαστήρια του Τμήματος Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ώστε τα παιδιά να έρθουν σε επαφή με μια εργαστηριακή τεχνική, που χρησιμοποιείται και σε ζητήματα που έχουν υπόψη τους (τεστ πατρότητας, εξιχνίαση αστυνομικών υποθέσεων κ.λπ.). Έτσι, σε συνδυασμό με τα προσδοκούμενα της άσκησης C3, το DNA και η ποικιλομορφία του θα γίνει “χειροπιαστό” και κατανοητό αντικείμενο για τους μαθητές.


Εργαστηριακή Άσκηση C5

“Αποδιάταξη πρωτεϊνών”

Στην παρούσα εργασία οι μαθητές μπορούν στο σχολικό εργαστήριο να εμβαθύνουν στην αποδιάταξη των πρωτεϊνών, μια διαδικασία που οδηγεί και στην απώλεια της δραστικότητας των βιοκαταλυτών στις περισσότερες περιπτώσεις. Η άσκηση θα εστιάσει στο πως οι τα ένζυμα και οι πρωτεΐνες μπορούν να αποδιαταχθούν, αλλά και να διαχωρίσουμε την αποδιάταξη σε αντιστρεπτή και μη αντιστρεπτή. Ως πρωτεΐνη ενδιαφέροντος θα χρησιμοποιηθεί η αλβουμίνη (ασπράδι αυγού), καθώς οι μαθητές ήδη θα έχουν κάποια εξοικείωση (για παράδειγμα πως στερεοποιείται ύστερα από το μαγείρεμα (μη αντιστρεπτή αποδιάταξη). Άλλη μία τεχνική μη αντιστρεπτής αποδιάταξης, είναι με τη χρήση οξέος. Για την αντιστρεπτή μετουσίωση, μπορεί να χρησιμοποιηθεί άλας (θειικό αμμώνιο). Όταν η πρωτεΐνη δημιουργήσει συσσωματώματα, οι μαθητές μπορούν να προσθέσουν νερό, και έτσι η πρωτεΐνη θα είναι και πάλι διαλυτή. Στην παρούσα εργασία η πρωτεΐνη δεν έχει κάποια δραστικότητα, οπότε δεν μπορεί να παρατηρηθεί ο συσχετισμός της αποδιάταξης με την ενεργότητα. Θα μπορούσε όμως να γίνει ένας συνδυασμός με την άσκηση Α3, για παράδειγμα να υπάρχουν ιστοί από εκείνη την άσκηση, φρέσκοι και βρασμένοι, για να παρατηρήσουν οι μαθητές την αδράνεια του βρασμένου ιστού, εν αντιθέσει με την δραστικότητα στον φρέσκο ιστό.