Εργαστηριακές Ασκήσεις Α΄ Γυμνασίου

 

Βασικό κριτήριο για την επιλογή των εργαστηριακών ασκήσεων ήταν η αντιστοίχιση των εργαστηριακών ασκήσεων με το Πρόγραμμα Σπουδών της τάξης, τις γενικότερες γνώσεις και την ηλικία των μαθητών.

 

Εργαστηριακή Άσκηση Α1

“Παρατήρηση φυτικών και ζωικών ιστών σε μικροσκόπιο”

Η συγκεκριμένη εργαστηριακή άσκηση είναι απλή και αποσκοπεί στην σύνδεση της θεωρητικής γνώσης που λαμβάνουν οι μαθητές στη σχολική αίθουσα με την παρατήρηση πραγματικών δειγμάτων ιστών.

Οι μαθητές θα μπορέσουν να παρατηρήσουν κύτταρα από έτοιμα εμβαπτυσμένα δείγματα, αλλά και να δημιουργήσουν δείγματα μόνοι τους από φυτικούς ιστούς, χρωματίζοντας τα κύτταρα με ειδικές χρωστικές, ώστε να μπορούν να αναγνωρίσουν τα οργανίδια και τα υποκυτταρικά διαμερίσματα.

Προτείνεται να γίνει στο σχολικό εργαστήριο, σε νωπό φυτικό παρασκεύασμα ή σε έτοιμα παρασκευάσματα από φυτικούς και ζωϊκούς ιστούς. Έτσι οι μαθητές θα αποκτήσουν μια στοιχειώδη εξοικείωση με τον εργαστηριακό εξοπλισμό.


Εργαστηριακή Άσκηση Α2

“Μικροσκοπική παρατήρηση κυττάρων”

Προτείνεται να γίνει στο Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, σε νωπό φυτικό παρασκεύασμα ή σε έτοιμα παρασκευάσματα από φυτικούς και ζωικούς ιστούς, καθώς και παρατήρηση (έστω και μακροσκοπική) καλλιεργειών μικροοργανισμών, αναπτυγμένων σε τρυβλία.

Συγχρόνως θα μπορούσε να γίνει μια σύντομη παρουσίαση κάποιων εργαστηρίων και εργαστηριακών οργάνων στους μαθητές, καθώς και των Βιοαντιδραστήρων.

Οι μαθητές θα γνωρίσουν ένα πραγματικό εργαστήριο Βιολογίας και θα παρατηρήσουν μικροοργανισμούς, εμπειρίες πρωτόγνωρες για την ηλικία τους.


Εργαστηριακή Άσκηση Α3

“Ενζυμική δράση στα τρόφιμα”

Η συγκεκριμένη εργαστηριακή άσκηση μπορεί να γίνει στο εργαστήριο του σχολείου προκειμένου να γίνει κατανοητή η διαδικασία της πέψης.

Το σάλιο περιέχει διάφορα ένζυμα τα οποία ξεκινούν τη διαδικασία της πέψης ήδη από το στόμα μας. Μία κατηγορία από αυτά τα ένζυμα είναι οι αμυλάσες, ένζυμα τα οποία υδρολύουν το άμυλο (το οποίο βρίσκεται σε άφθονες ποσότητες σε ζυμαρικά, ψωμί, πατάτες και ρύζι) σε απλά σάκχαρα, όπως η γλυκόζη και η φρουκτόζη.

Με τη χρήση ενός ιωδιούχου δείκτη μπορούμε να παρατηρήσουμε τον καταβολισμό του αμύλου από δείγμα σάλιου. Το δείγμα σάλιου θα μπορούσε να θερμανθεί και να επαναληφθεί η διαδικασία, ώστε οι μαθητές να αντιληφθούν την επίδραση της θερμοκρασίας στις πρωτεΐνες, καθώς τα ένζυμα θα αποδιαταχθούν και δεν θα παρουσιαστεί καταβολισμός του αμύλου.

Εναλλακτικά προτείνεται η παρακολούθηση της ενζυμικής δράσης καταλάσης, ενός ενζύμου που δεσμεύει τις ελεύθερες οξειδωτικές ρίζες στον οργανισμό μας, με τη χρήση ιστών συκωτιού και πατάταςΗ παρατήρηση της ενζυμικής δράσης είναι άμεση, καθώς ύστερα από την προσθήκη διαλύματος υπεροξειδίου του υδρογόνου (οξυξενέ), το ένζυμο εκλύει οξυγόνο σε αέρια μορφή.

Στα πλαίσια της ίδιας άσκησης εξετάζεται η συνεργασία με τη Γαλακτοκομική Σχολή Ιωαννίνων προκειμένου η ενζυμική δράση να διαπιστωθεί στο γάλα, το γιαούρτι και το τυρί.


 Εργαστηριακή Άσκηση Α4

“Όσμωση”

Εργαστηριακή άσκηση στο εργαστήριο του σχολείου με απλά υλικά (αυγά σε ξύδι ή αλατόνερο) και αντικείμενο παρατήρησης την όσμωση.

Οι μαθητές μπορούν να παρατηρήσουν άμεσα πως το βάρος των αυγών αλλάζει πριν και μετά την βύθιση τους σε αλατόνερο, ανάλογα με την ποσότητα άλατος του κάθε διαλύματος.


Εργαστηριακή Άσκηση Α5

“Παρατήρηση κυτταρικής αναπνοής σε ζυμομύκητες (μαγιά)”

Εργαστηριακή άσκηση στο εργαστήριο του σχολείου, όπου με απλά υλικά (μαγιά, νερό, ζάχαρη, μπαλόνια) τα παιδιά μπορούν να παρατηρήσουν την έκλυση διοξειδίου του άνθρακα από ζυμομύκητες, καθώς και την επίδραση της θερμοκρασίας (ανάλογα αν το νερό είναι κρύο, θερμοκρασίας δωματίου ή καυτό).