Στα πλαίσια της ευρύτερης συζήτησης που γίνεται για την αρμονικότερη σύνδεση της επιστημονικής με τη σχολική γνώση και τη διάχυσή της στην κοινωνία, προτάθηκε η συγκρότηση μιας διεπιστημονικής ομάδας εργασίας η οποία πρόκειται να εστιάσει σε θέματα βιολογίας, βιοχημείας και βιοτεχνολογίας.

Η ομάδα, υιοθετώντας μεθοδολογία και τεχνικές διερευνητικής μάθησης στο σχολικό περιβάλλον, επιχειρεί να συνθέσει ζητήματα που αποτελούν αντικείμενα του σχολικού προγράμματος με αυθεντικά καθημερινά ερωτήματα των μαθητών, μέσω της συμμετοχής των τελευταίων σε μια σειρά εργαστηριακών ασκήσεων. Oι μαθητές θα μπορέσουν να επεξεργαστούν και να αφομοιώσουν την επιστημονική γνώση, αλλά και να δουν την πρακτική εφαρμογή και τις τεχνολογικές επιπτώσεις που έχει η βιολογία, η βιοχημεία και η βιοτεχνολογία στην καθημερινή τους ζωή.

Το Πρόγραμμα υλοποιείται σε συνεργασία των τμημάτων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων:

  • Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών
  • Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης.

Τα σχολεία που συμμετέχουν είναι:

  • Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Ζωσιμαίας Σχολής Ιωαννίνων
  • 4ο Γυμνάσιο Ιωαννίνων.

Στόχοι του Προγράμματος

Δείτε τους στόχους του Προγράμματος.

Εργαστηριακές Ασκήσεις

Δείτε προτεινόμενες εργαστηριακές ασκήσεις.

Επισκέψεις σχολείων στο Β.Ε.Τ.

Δείτε υλικό από τις επισκέψεις των σχολείων στο Β.Ε.Τ.

Video's

Προτάσεις διδασκαλίας

alternawplk